Lwm Cov Vaj Tsev Tshwj Xeeb

Nrhiav ib lub tsev yog ib feem ntawm kev tsim, thiab tsim peb cov kev pom zoo. Yog li feem ntau peb saib rov qab, tab sis thaum peb npaj thiab xav txog "dab tsi yuav ua tau", peb feem ntau zoo siab thiab zoo siab. Ntawm Tshwj Xeeb "Nquag ...", tsis yog txhua lub tsev tsuas yog tshwj xeeb, tab sis txhua tus muaj lawv tus kheej tshwj xeeb xav txog lawv. Peb cia siab tias koj nrhiav tau dab tsi koj tab tom nrhiav rau ntawm no.

0

Pib ntaus ntawv thiab nias rau nkag mus